טופס זה באתר אינו מעודכן לתש"פ

והוא יעודכן בהמשך

closeBut

על מנת להירשם לגנים,

אנא כנסו לכפתור

"תהליך הרישום"

וקראו בעיון

closeBut
 

 
  home page אודות עמותת אדם About Adam Association טפסים להורדה  
  גני השמש

עמותת אדם הוקמה בשנת 1986, כיוזמה קהילתית של משפחות אשר רצו, עבור ילדיהם, חינוך ע"פ עקרונות וערכים המבוססים על חינוך "ולדורף". העמותה מתנהלת על-יד צוות הגננות, חברי וועד המנהל (הורים מתנדבים) ומנהלת אדמיניסטרטיבית בניהול משותף. דרך החינוך האנתרופוסופית נוסדה ב-1919 ע"י רודולף שטיינר (1861-1925), מחנך, הוגה דעות וחוקר. החינוך האנתרופוסופי נקרא גם חינוך "וולדורף" על שם בית הספר הראשון שהקים שטיינר. מלבד חינוך, נותנת האנתרופוסופיה מענה גם בתחומים כמו רפואה, תזונה, חקלאות, חברה-קהילה, פילוסופיה, מדע, אומנות ועוד... החינוך האנתרופוסופי מושתת על הפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר, אשר מתייחסת אל הילד כאל ישות מתפתחת. על פי גישה זו, תקופת הילדות הינה פרק זמן משמעותי, בו אישיותו ויכולותיו של הילד צומחות בהדרגתיות. בהתאם להדרגתיות זו נספק את התכנים המתאימים לכל שלב התפתחותי בו הילד נמצא. בנוי ומתוכנן כסביבה נעימה ואסתטית, היוצרת מעטפת של חום ושקט. מקום מקבל ומזמין, המשרה על הילד תחושה של נועם וביטחון. מעטפת זו אינה רק חיצונית ופיזית אלא גם נפשית. אנו בוחרים אילו תכנים להביא אל הגן ואילו מרכיבים של המציאות היום-יומית יכנסו אל הגן ואל עולמו של הילד. הגן בנוי ומתוכנן כסביבה נעימה ואסתטית, היוצרת מעטפת של חום ושקט. מקום מקבל ומזמין, המשרה על הילד תחושה של נועם וביטחון. מעטפת זו אינה רק חיצונית ופיזית אלא גם נפשית. אנו בוחרים אילו תכנים להביא אל הגן ואילו מרכיבים של המציאות היום-יומית יכנסו אל הגן ואל עולמו של הילד. בנוי ומתוכנן כסביבה נעימה ואסתטית, היוצרת מעטפת של חום ושקט. מקום מקבל ומזמין, המשרה על הילד תחושה של נועם וביטחון. מעטפת זו אינה רק חיצונית ופיזית אלא גם נפשית. אנו בוחרים אילו תכנים להביא אל הגן ואילו מרכיבים של המציאות היום-יומית יכנסו אל הגן ואל עולמו של הילד. כל גן מתנהל כמעין בית, בו הילדים והצוות שותפים בניהולו. יחד, נכין את הארוחות, ננקה ונטפח את הבית ואת סביבתו. מתוך האמונה שהעשייה נוסכת בטחון בכל אדם באשר הוא ובודאי גם בילד. כמו כן, נדאג בגן, לסביבה שתהווה דוגמא אישית עבור הילד- החל מהלך הרוח, מחוות הגוף והשפה המילולית, בעשייה ובפעילות לעמותה ארבעה גנים, מעמדם של הגנים במשרד החינוך הוא של מוסדות ייחודיים, בעלי סטאטוס "מוכר שאינו רשמי". המשמעות היא, שהגנים זכאים מהרשויות לתקצוב חלקי ולשימוש במבנים ציבוריים, הם פועלים ברישיון ומפוקחים ע"י משרד החינוך.בכל גן יש שתי גננות ועזרה נוספת. כל אחד מהגנים מלווה על- ידי יועצת פדגוגית מטעם העמותה. גננות העמותה נפגשות אחת לשבוע ללמוד ולהתעדכן בסוגיות חינוכיות. שיתוף הפעולה בין ההורים לצוות הגן, הינו משמעותי ביותר לנשיאה משותפת של הילד, לקידומו וצמיחתו. כמו כן, אמון הדדי ושיקוף בין הצדדים הינם הכרחיים ביותר לחיי גן פוריים ושמחים ולמציאת פתרונות משותפים לעזרה לילד, במידת הצורך. במהלך השנה, נפגש לחגיגות ומסיבות בגן, לאירועים של כל קהילת הגנים ולעיתים אף בשיתוף עם קהילת בית ספר אדם".

מידע נוסף על הגנים:
גן צעיר:  גן לגילאי- 2.8-4.5,  כ- 23 ילדים,  ברחוב רבי חנינא 3 – בשכונת הקטמונים
גן בוגר:  שתי כיתות  לגילאי 4-6, כ- 25-26 ילדים בכל כיתה, ברחוב המליץ 8 במושבה הגרמנית
שני גנים אנתרופוסופיים-עירוניים: לגילאי 3.6-6, כ-26 ילדים בכל גן, ברחוב גלבר 20 – רמת דניה וברחוב אברהם שרון – קרייתיובל

שעות הפעילות:
גני המליץ ורבי חנינא ימים א' - ה'  7:30-13:20   צהרון:  13:20-16:00  יום ו'  7:30-12:00
הגנים, גלבר ואברהם שרון ימים א' - ה' 7:30-14:00 צהרון: 14:00-16:00 יום ו' 7:30-12:45

טופס רישום ושאלון טופס רישום ושאלון
  גלריה הסכם לכל הגנים הסכם לכל הגנים  
  תהליך רישום חוזר המליץ/חנינא חוזר המליץ/חנינא  
    חוזר גלבר/אברהם שרון חוזר גלבר/אברהם שרון  
  הצהרת בריאות הצהרת בריאות
  הוראת קבע הוראת קבע
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Adam Association was established in 1986 as a community initiative of families who wanted an education based on principles and values ​​of Waldorf Education for their children.  The Association is staffed by the kindergarten teachers, members of the board of directors (volunteer parents) and the administrative director in joint management.
Anthroposophical Education was founded in 1919 by Rudolf Steiner (1861-1925), educator, thinker, and researcher. Anthroposophical Education is also called "Waldorf Education" after the first school founded by Steiner. In addition to education, anthroposophy also addresses the fields of medicine, nutrition, agriculture, society, philosophy, science, art, etc. Anthroposophical education is based on Steiner's developmental psychology, which treats the child as a developing entity. According to this approach, childhood is a significant period in which the personality and abilities of the child grow gradually. In accordance with this gradual development Anthroposophical Education provides the appropriate content for each stage of childhood development.
The Anthroposophical kindergartens are built and designed as pleasant and aesthetic environments, creating warm and quiet surroundings. A place that accepts and invites and which places a sense of pleasantness and security around the child. These surroundings are not only external and physical, but also mental. We choose what content to bring to the kindergarten, while elements of everyday reality will enter the kindergarten and the child's world.  Each kindergarten is run as a kind of home, where the children and staff are partners in its management. Together, we prepare the meals, clean, and nourish the home and its surroundings, out of the belief that action makes security in every person and certainly in the child. In addition, by taking care of the kindergarten's environment this will serve as a personal example for the child - from the movement of the spirit, body gestures and verbal language, to the activities and the organization of the activities.
The Adam Association has four kindergartens. The status of the kindergartens in the Ministry of Education is unique. This means that the kindergartens are entitled to partial budgeting and use of public buildings, they operate under a license and are supervised by the Ministry of Education. Each kindergarten has two kindergarten teachers and one additional assistant, each of whom is accompanied by a pedagogical consultant. The mutual cooperation between the parents and the kindergarten staff is very important for the child's development and growth, as well as mutual trust and reflection between the parties are essential for a productive and happy kindergarten life and for finding common solutions to help the child. During the year we meet for events and holiday celebrations in the kindergarten, as well as for events of all the kindergarten community, including on occasions collaboration with the school and wider Anthroposophical community.

   
 
עמותת גני השמש - טלפון: 02-5671498, פקס: 02-5899059, דוא"ל: gani.adam@012.net.il
   
 
| דף הבית | גני השמש | חינוך וולדורף | תהליך הרישום |