טופס רישום ושאלון

טופס רישום לגני השמש לשנה"ל תשפ"ה

לתשומת לבכם, השיבוץ בגנים הבוגרים במרכז העיר(רחוב רבי חנינא ורחוב המליץ) ובגנים הבוגרים במערב העיר (רחוב גלבר ורחוב וולטה עילית), יעשה ע"י צוות רישום בלבד.

פרטי הורה 1

פרטי הורה 2


שאלון להורים לשנה"ל תשפ"ה

הורים יקרים, אנא ענו על מס' שאלות:

עמותת גני השמש – טלפון: 02-5671498  |  054-9833839, פקס: 02-5899059, דוא"ל: gani.adam@012.net.il

דוא"ל עבור תהליך הרישום: info@ganiadam.co.il