תהליך הרישום לשנה"ל תשפ"ה

הרישום לגני העמותה יחל ב-3 בינואר 2024

תהליך הרישום לגנים מורכב מרישום לעמותה ורישום לעירייה. כל שלב בתהליך הינו משמעותי, אנא הקפידו למלא אחר כל השלבים.

להלן שלבי תהליך הרישום:

 1. השתתפות בשתי הרצאות מבוא: במהלך חודש ינואר יתקיימו שתי הרצאות מבוא להורים, ללא תשלום. ההרצאות יתמקדו בשבע השנים הראשונות בחיי הילד על פי התפיסה האנתרופוסופית, בסדר היום בגן ובמשמעות הבחירה בחינוך וולדורף. ההשתתפות בשתי ההרצאות הינה חובה להורים ומהווה תנאי מקדים לקבלה לגנים.                                                                                  הרצאה ראשונה: ביום ב' 15.1.24 בשעה 20:00 בגן שיבולים ברח' רבי חנינא, קטמונים. 
  הרצאה שנייה: ביום ה' 25.1.24 בשעה 20:00 בגן גלבר ברח' גלבר 20, רמת דניה.
      
  נא לדייק!!
 2. טופס רישום ושאלון: יש למלא את טופס הרישום והשאלון המקוון באתר. עם השליחה, הטופס יתקבל ישירות במשרדי העמותה. 
 3. רישום באתר עיריית ירושלים: אתר העירייה יהיה זמין לרישום בין התאריכים 11.1.24-31.1.24, בבקשה הרשמו לפי סמלי הגן הבאים: המליץ הצעיר – 14002, גנים בוגרים (שיבולים-חנינא/סביונים-המליץ) – 14001, גלבר – 11216 וולטה עילית – 11004, בית הכרם – 11006 (הגן יפתח אם יימצא צוות מתאים). ההרשמה בעיריה, אינה מבטיחה מקום בגני העמותה. יש לחכות לסיום תהליך ההרשמה והודעה על קבלה ע"י העמותה.
 4. ביקור בגנים: יש לתאם טלפונית עם גננות הגן.
 5. דמי הקמה: לאחר ההרצאות, הורים המעוניינים להירשם לגנים, מתבקשים לשלם דמי הקמה בסך 150 ₪  בהעברה בנקאית לחשבון ע"ש עמותת אדם, בנק דיסקונט (11), סניף תלפיות (162) ח-ן 2422176. את אישור ההעברה שלחו למייל העמותה בצרוף פרטי הילד/ה, עד ה 11.2.24
 6. תשובות יישלחו במייל עד אחרי חג הפסח.

משפחות שיתקבלו לגנים יידרשו:
א. למלא טופס (נספח ד') שתקבלו מהעמותה בדוא"ל ולשלחו לעירייה.
ב. לחתום על הוראת קבע בבנק או הרשאה לחיוב חשבון לטובת העמותה.
ג. לקרוא בעיון את הסכם ההתחייבות ההדדית ולחתום על החוזר.
ד. למלא הצהרת בריאות ולהביאה לפגישת ההכרות עם הגננות.

את הטפסים החתומים: אישור על הרישום בעירייה, טופס הוראת הקבע וחוזר התשלומים, יש לשלוח במרוכז לדוא"ל info@ganiadam.co.il או לפקס מס': 02-5899059 או לשים בתיבת הדואר של משרד העמותה. (אנא שלחו את הטפסים בסריקה איכותית! בקבצי ,pdf, jpg , word בלבד, צילום בנייד לא יתקבל)

לתשומת לבכם: את הטפסים העבירו רק לאחר שהתקבלתם לגן.

למשפחות שגרות מחוץ לירושלים:

א. הרישום באתר העירייה יתאפשר אחר פסח
ב. על מנת שתוכלו לרשום את ילדכם למוסד חינוכי בירושלים, עליכם להשיג אישור ללימודי חוץ מהמועצה המקומית שלכם. אישור זה יש למסור בעיריית י-ם, בזמן הרישום לגן ולשלם אגרת לימודי חוץ שנתית. האישור הינו בעל משמעות תקציבית, בלעדיו לא נוכל לקבל את הילד/ה לגני העמותה.

ילדים בגיל 6:

א. העמותה נותנת עדיפות לילדים הנרשמים לשנתיים ויותר, קבלת ילדים בגיל 6 תהיה בעדיפות אחרונה.
ב. ילד בגיל 6, ניתן לרשום באתר העירייה, אחרי פסח. הרישום בעירייה יתאפשר רק לאחר הקבלה לגן.

מידע על הגנים:

לעמותה 5 גנים בירושלים כל קבוצות הגן הן רב גילאיות.

גן צעיר:

גן לגילאי- 3-4, עד 24 ילדים, הגן ברחוב המליץ 8, המושבה הגרמנית.

גנים בוגרים:

2 גנים לגילאי 3.8-6

גן סביונים: עד 27 ילדים, ברחוב המליץ 8, המושבה הגרמנית.

גן שיבולים:  עד 28 ילדים, ברחוב רבי חנינא 3, הקטמונים.

גן אנתרופוסופי-עירוני לגילאי 3.6-6, עד 27 ילדים, ברחוב גלבר 20, רמת דניה.

גן אנתרופוסופי-עירוני לגילאי 3.6-6, עד 28 ילדים, ברחוב וולטה עילית 3, קריית יובל.

בכל הגנים יש 2 גננות + סייע/ת או בן/ת שרות

שעות פעילות:

גני המליץ ורבי חנינא: ימים א' – ה'  7:30-14:00   צהרון: 14:00-16:00  יום ו'  7:30-12:00

הגנים ווולטה עילית וגלבר : ימים א' – ה'  7:30-14:00 צהרון: 14:00-16:00  יום ו'  7:30-12:45

*הגנים עובדים 10 חודשים בשנה, לוח החופשות מותאם למשרד החינוך *בשבוע הראשון של חופשת הפסח, תתקיים קייטנה בתשלום *בחודש יולי, יש קייטנה למשך 3 שבועות בתשלום *בחופשות חול המועד סוכות וחג החנוכה לא יתקיימו קייטנות

השיקולים בתהליך הקבלה לגנים:

ניתנת עדיפות למשפחות מהקהילה, השתתפות בשתי ההרצאות, קבוצת ילדים מאוזנת עפ"י גיל ומין, מספר המקומות שיתפנו בגנים.

סך כל התשלומים לגנים:

בגני המליץ ורבי חנינא: (התשלומים יעודכנו בהמשך)

בגנים וולטה עילית וגלבר: (התשלומים יעודכנו בהמשך)

 • הסבר מפורט על התשלומים יינתן בערבי המבוא

עמותת גני השמש – טלפון: 02-5671498  |  054-9833839, פקס: 02-5899059, דוא"ל: gani.adam@012.net.il

דוא"ל עבור תהליך הרישום: info@ganiadam.co.il